معنی dangerous

لغات زبان انگلیسی ۱۱ فروردین ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی dangerous :

dangerous = خطرناک


American English phonetic: /ˈdeɪndʒərəs/
British English phonetic: /ˈdeɪndʒərəs/


dangerous : likely to harm people: He is a dangerous driver


مثال برای کلمه dangerous :

It’s dangerous to drive a car at night without any lights

اتومبیل رانی در شب بدون چراغ خطرناک است


معانی دیگر کلمه dangerous :

خطیر

 
معنی dangerous
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)

برچسب ها