. معنی dealer - پورتال رنگی

معنی dealer

معنی dealer

معنی dealer :

dealer = دلال


American English phonetic: /ˈdiːlər/
British English phonetic: /ˈdiːlə/


dealer :

Dealer : A person who buys and sells a certain thing: He works as a car dealer


معانی دیگر کلمه dealer :

دهنده ورق (در بازی) / فروشنده / معاملات چی

 
معنی dealer
(Longman Dictionary، fastdic.com)

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)