معنی developing

لغات زبان انگلیسی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی developing :

developing = در حال توسعه


developing (adjective) : a developing country is a poor country that is trying to increase its industry and trade and improve life for its people
developing (adjective) : growing or changing: British Englishthe growth of the developing embryo


مثال برای کلمه developing :

Child labor is more common in developing countries

کار (سخت و اجباری) کودک در کشورهای در حال توسعه خیلی متداول می باشد.


معنی کلمات مشابه developing :

develop / developed = توسعه دادن / بسط دادن / پرورش دادن / ایجاد کردن
developer = (عکاسی) ظاهر کننده عکس / توسعه دهنده
development = پیشرفت / توسعه / بسط / ترقی / نمو / ظهور (عکس)
développé = (رقص باله) بلند کردن و به آهستگی باز و کشیده کردن پا

معنی developing

(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)

معنی developing : در حال توسعه چیست, در حال توسعه به انگلیسی, معنی در حال توسعه به انگلیسی, ترجمه در حال توسعه دیکشنری تصویری, دیکشنری آنلاین, دیکشنری آنلاین تصویری, دیکشنری آنلاین مصور, دیکشنری انگلیسی به فارسی, دیکشنری انگلیسی به انگلیسی, دیکشنری انگلیسی به فارسی مصور, دیکشنری انگلیسی به انگلیسی مصور, دیکشنری آنلاین انگلیسی به انگلیسی, دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی, دیکشنری, آموزش لغات زبان, آموزش لغات زبان انگلیسی, لغات زبان

developing

برچسب ها