. معنی devote - پورتال رنگی

معنی devote

معنی devote

معنی devote :

devote = وقف کردن


مثال برای کلمه devote :

She has devoted all her life to the care of homeless people

او تمام زندگی خود را وقف مراقبت از مردم بی خانمان کرد.


معانی دیگر کلمه devote :

اختصاص دادن / فدا کردن


معنی کلمات مشابه devote :

devoted = جانسپار / فدائی / علاقمند
devotee = مرید / جانسپار / فدائی / مخلص / پارسا / زاهد / هواخواه / مجاهد

 
معنی devote
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)