معنی dish antenna

لغات زبان انگلیسی ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی dish antenna :

dish antenna = آنتن بشقابی


American English phonetic: /ˈdɪʃænˈtenə/
British English phonetic: /dɪʃænˈtenə/

 
معنی dish antenna
(منبع: fastdic.com)