. معنی dish antenna - پورتال رنگی

معنی dish antenna

معنی dish antenna

معنی dish antenna :

dish antenna = آنتن بشقابی


American English phonetic: /ˈdɪʃænˈtenə/
British English phonetic: /dɪʃænˈtenə/

 
معنی dish antenna
(منبع: fastdic.com)

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)