معنی dish towel

لغات زبان انگلیسی ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی dish towel :

dish towel = کهنه ظرف خشک کنی / حوله ظرفشوئی


American English phonetic: /ˈdɪʃˈtaʊəl/
British English phonetic: /dɪʃˈtaʊəl/


dish towel is: a cloth used for drying dishes
معنی dish towel
(منبع: fastdic.com, Longman dictionary)

loading...