. معنی emphasize - پورتال رنگی

معنی emphasize

معنی emphasize

معنی emphasize :

emphasize = تاکید کردن


مثال برای کلمه emphasize :

He emphasized the main points of the lesson

او روی نکات مهم درس تاکید کرد.


معانی دیگر کلمه emphasize :

با قوت تلفظ کردن / تایید کردن (در) / اهمیت دادن / نیرو دادن به

 
معنی emphasize
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)