معنی factory

لغات زبان انگلیسی ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی factory :

factory = کارخانه


American English phonetic: /ˈfæktəri/
British English phonetic: /ˈfæktəri/


جمع factory =
factories


factory : a place where goods are made : Harry works in a car factory. = a place where cars are made


مثال برای کلمه factory :

She works in a car factory

او در یک کارخانه اتومبیل کار می کند.

 
معنی factory
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

برچسب ها
loading...