معنی fortunately

معنی FORTUNATELY
سال نو مبارک

معنی fortunately :

fortunately = خوشبختانه


American English phonetic: /ˈfɔːr.tʃən.ət.li/
British English phonetic: /ˈfɔː.tʃən.ət.li/

فال روزانه


fortunately (adverb) : happening because of good luck: fortunately, we arrived in time to help


متضاد unfortunately = fortunately


مثال برای کلمه fortunately :

fortunately, we got home before it started to rain

خوشبختانه، قبل از اینکه باران شروع به باریدن کند ما به خانه رسیدیم.


معنی کلمات مشابه fortunately :

fortunate = خوشبخت / مساعد / خوش شانس / خوب

معنی FORTUNATELY
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)
fortunately

معنی fortunately : خوشبخت, معنی خوشبخت, خوشبخت چیست, خوشبخت به انگلیسی, معنی خوشبخت به انگلیسی, مساعد, معنی مساعد, مساعد چیست, مساعد به انگلیسی, معنی مساعد به انگلیسی, خوش شانس, معنی خوش شانس, خوش شانس چیست, خوش شانس به انگلیسی, معنی خوش شانس به انگلیسی, خوب, معنی خوب, خوب چیست, خوب به انگلیسی, معنی خوب به انگلیسی تلفظ صحیح fortunately, مثال برای fortunately, دیکشنری تصویری, دیکشنری مصور, خوشبختانه به انگلیسی, معنی خوشبختانه, خوشبختانه, معنی خوشبختانه به انگلیسی, خوشبختانه چیست, fortunately

اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)
etemadlaw