معنی habit

لغات زبان انگلیسی ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی habit :

habit = عادت


American English phonetic: /ˈhæbət/
British English phonetic: /ˈhæbɪt/


habit (noun) : something that you always do, often without thinking about it: She has a habit of always being late. | Don’t play with your hair – that’s a bad habit


مثال برای کلمه habit :

John was in the habit of taking a walk after dinner

جان عادت داشت که بعد از شام پیاده روی کند.


معانی دیگر کلمه habit :

عادت / خو / مشرب / ظاهر / جامه / لباس روحانیت / روش / طرز رشد / رابطه / جامه پوشیدن / آراستن / معتاد کردن / زندگی کردن


معنی کلمات مشابه habit :

habitability = قابلیت سکنی
habitable = قابل سکنی
habitance = سکونت / سکنی / زندگی / جمعیت / سکنه
habitancy = سکونت / سکنی / زندگی / جمعیت / سکنه
habitant = ساکن
habitat = محل سکونت / مسکن طبیعی / بوم / جای اصلی
habitation = سکونت / اسکان / سکنی / مستعمره / مسکن / منزل
habitual = معتاد / شخص دائم الخمر / عادی / همیشگی
 

(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)
معنی habit

انگلیسی , ترجمه habit به فارسی , تلفظ صحیح habit , دیکشنری آنلاین مصور , دیکشنری تصویری , دیکشنری تصویری آنلاین , مثال برای habit , معنی habit , معنی habit به فارسی , عادت , عادت چیست , عادت به انگلیسی , معنی عادت به انگلیسی , ترجمه عادت به انگلیسی , عادت کردن , معنی عادت کردن , عادت کردن چیست , عادت کردن به انگلیسی , معنی عادت کردن به انگلیسی , عادت داشتن , معنی عادت داشتن , عادت داشتن چیست , عادت داشتن به انگلیسی , معنی عادت داشتن به انگلیسی , ترجمه عادت داشتن به انگلیسی دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری انگلیسی به انگلیسی, دیکشنری انگلیسی به فارسی مصور, دیکشنری انگلیسی به انگلیسی مصور, دیکشنری آنلاین انگلیسی به انگلیسی, دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی

habit

برچسب ها