معنی hurry

لغات زبان انگلیسی ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی hurry :

hurry = عجله کردن


American English phonetic: /ˈhɜːri/
British English phonetic: /ˈhʌri/


hurry (verb) : to move or do something quickly: We have to hurry or we will be late


مثال برای کلمه hurry :

The kids hurried to open their presents

بچه ها برای باز کردن هدایای خودشان عجله داشتند.


معانی دیگر کلمه hurry :

شتاب کردن / شتابیدن / چاپیدن / به ستوه آوردن / با شتاب انجام دادن / راندن / شتاب / عجله / دستپاچگی


معنی کلمات مشابه hurry :

hurrier = عجول / شتابکار
hurried = شتابزده / زود / هول هولکی / بی تامل / عجولانه / دستپاچه
hurry scurry / skurry hurry = دستپاچگی / شتاب زدگی / با شتاب انجام شده / درهم و برهم / از روی دستپاچگی / بطور درهم و برهم

معنی hurry
 

(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)

برچسب ها