معنی influence

لغات زبان انگلیسی ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی influence :

influence = تحت تاثیر قرار دادن


American English phonetic: /ˈɪnfluːəns/
British English phonetic: /ˈɪnflʊəns/


influence (noun) : the power to affect the way someone or something behaves, thinks, or develops: Her parents have a strong influence on her
influence (verb) :to have an effect on the way someone or something behaves, thinks, or develops: I do not want to influence your decision


مثال برای کلمه influence :

many young smokers are influenced by their friends

بسیاری از سیگاریهای جوان تحت تاثیر دوستانشان قرار گرفته می شوند.


معانی دیگر کلمه influence :

نفوذ / تاثیر / اعتبار / برتری / تفوق / توانایی / تجلی / نفوذ کردن بر / تحت نفوذ خود قرار دادن / تاثیر کردن بر / وادار کردن / ترغیب کردن


معنی کلمات مشابه influence :

influential = دارای نفوذ و قدرت
influenza = (پزشکی) انفلوانزا، زکام، گریپ، نزله وبایی یا همه جاگیر

 
معنی influence
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)

برچسب ها
loading...