معنی introduce

لغات زبان انگلیسی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی introduce :

introduce = معرفی کردن


American English phonetic: /ˌɪntrəˈduːs/
British English phonetic: /ˌɪntrəˈdjuːs/


introduce (verb) : to cause two people to meet each other for the first time, and tell each person the name of the other person: He introduced his friend to me
introduce (verb) : to make something happen for the first time: The government is introducing a new law


مثال برای کلمه introduce :

Katy introduced some English books to me

کتی تعدادی کتاب انگلیسی به من معرفی کرد.


معانی دیگر کلمه introduce :

معرفی کردن / نشان دادن / باب کردن / مرسوم کردن / آشنا کردن / مطرح کردن


معنی کلمات مشابه introduce :

introduction = مقدمه / دیباچه / معارفه / معرفی / معرفی رسمی / آشنا سازی / معمول سازی / ابداع / احدا
introductory = دیباچه ای / وابسته به مقدمه / معارفه ای
معنی introduce
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)

introduce

معنی introduce : معرفی کردن, معنی معرفی کردن, معرفی کردن چیست, معرفی کردن به انگلیسی, معنی معرفی کردن به انگلیسی, ترجمه معرفی کردن به انگلیسی آشنا کردن, معنی آشنا کردن, آشنا کردن چیست, آشنا کردن به انگلیسی, معنی آشنا کردن به انگلیسی, ترجمه آشنا کردن به انگلیسی دیکشنری تصویری, دیکشنری آنلاین, دیکشنری آنلاین تصویری, دیکشنری آنلاین مصور, دیکشنری انگلیسی به فارسی, دیکشنری انگلیسی به انگلیسی, دیکشنری انگلیسی به فارسی مصور, دیکشنری انگلیسی به انگلیسی مصور, دیکشنری آنلاین انگلیسی به انگلیسی, دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی, دیکشنری, آموزش لغات زبان, آموزش لغات زبان انگلیسی, لغات زبان

برچسب ها