معنی lonely

معنی lonely
سال نو مبارک

معنی lonely :

lonely = تنهایی


مثال برای کلمه lonely :

Katy lives alone and often feels lonely

کتی تنها زندگی می کند و اغلب احساس تنهایی می کند.


معانی دیگر کلمه lonely :

به تنهایی / تنها / بیکس / غریب / بی یار / متروک / بیغوله

فال روزانه

 
معنی lonely
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)
etemadlaw