معنی need

لغات زبان انگلیسی ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی need :

need = احتیاج داشتن


مثال برای کلمه need :

I need some money

من مقداری پول لازم دارم.


معانی دیگر کلمه need :

لازم داشتن / نیاز / لزوم / احتیاج / نیازمندی / نیازمند بودن / نیاز داشتن


معنی کلمات مشابه need :

needful = لازم / ضروری / نیازمند / ناگزیر / مایحتاج
needle = سوزن / سوزن سرنگ و گرامافون و غیره / سوزن دوزی کردن / با سوزن تزریق کردن / طعنه زدن / اذیت کردن / عقربه
needless = بی نیاز
needlework = کار سوزن دوزی / گلدوزی
needn’t (not need) = لازم نیست
needs = لزوما / بر حسب لزوم / ناگزیر / نیازها
needy = نیازمند

 
معنی need
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

برچسب ها
loading...