معنی noise

لغات زبان انگلیسی ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی noise :

noise = سروصدا


American English phonetic: /ˌnɔɪz/
British English phonetic: /noɪz/


noise (noun) : a sound that is loud or unpleasant: Planes make a lot of noise
noisy (adjective) : making a lot of noise: The class was filled with noisy children


مثال برای کلمه noise :

The cars making a lot of noise pollution must be stopped by the police

اتومبیل هایی که آلودگی صوتی زیادی ایجاد می کنند باید توسط پلیس متوقف شوند.


معانی دیگر کلمه noise :

صوت / خش / اختلال / پارازیت / صدا / شلوغ / قیل و قال / طنین / صدا راه انداختن / شایعه و تهمت


معنی کلمات مشابه noise :

noise generator = خش زا
noise level = میزان خش
noise margin = تفاوت خش
noiseless = بی صدا

 
معنی noise
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)

برچسب ها