. معنی object - پورتال رنگی

معنی object

معنی object

معنی object :

object = شیء


مثال برای کلمه object :

There was a strange object in the sky

شیء عجیبی در آسمان بود.


معانی دیگر کلمه object :

چیز / موضوع / منظره / هدف / مفعول / کالا / اعتراض کردن / مخالفت کردن / مقصود

 
معنی object
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)