معنی object

لغات زبان انگلیسی ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی object :

object = شیء


مثال برای کلمه object :

There was a strange object in the sky

شیء عجیبی در آسمان بود.


معانی دیگر کلمه object :

چیز / موضوع / منظره / هدف / مفعول / کالا / اعتراض کردن / مخالفت کردن / مقصود

 
معنی object
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

برچسب ها
loading...