معنی point

لغات زبان انگلیسی ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی point :

point = نکته


مثال برای کلمه point :

She made several interesting points in the article

او چند نکته جالب در مقاله ارائه کرد.


معانی دیگر کلمه point :

نوک / سر / نقطه / ماده / اصل / موضوع / جهت / درجه / امتیاز بازی / نمره درس / پوان / هدف / مسیر / مرحله / قله / پایان / تیز کردن / گوشه دار کردن / نوکدار کردن / نوک گذاشتن (به) / خاطر نشان کردن / نشان دادن / متوجه ساختن / نقطه گذاری کردن / ممیز / اشاره کردن


معنی کلمات مشابه point :

point blank = مقابل هدف / رو به نشان / مستقیم / رک
point d’appui = نقطه اتکا / پایه
point device = بسیار درست / کاملا راست / بی عیب (در ظاهر)
point of view = نقطه نظر / دیدگاه / نظریه / دید
point plotting = رسم نقطه
point to point = نقطه به نقطه
pointed = تیز / نوک دار / کنایه دار / نیشدار
pointer = اشاره گر

 
معنی point
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

برچسب ها
loading...