معنی popular

لغات زبان انگلیسی ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی popular :

popular = پرطرفدار


American English phonetic: /ˈpɑːpjələr/
British English phonetic: /ˈpɒpjʊlə/


popular : liked by many people : She is popular at school | This dance is popular with young people


متضاد popular :
unpopular


مثال برای کلمه popular :

Coffee is the most popular drink in the world

قهوه پرطرفدارترین نوشیدنی در جهان است


معانی دیگر کلمه popular :

عوام پسند / محبوب / وابسته به توده مردم / خلقی / ملی / توده پسند


معنی کلمات مشابه popular :

popular front = ائتلاف احزاب دست چپی و میانه رو ( در مقابل حزب اکثریت ) / جبهه ملی
popularity = جلب محبوبیت عامه / محبوبیت / معروفیت
popularization = اشتهار / تعمیم / محبوب سازی
popularize = مورد پسند عامه کردن / معروف و مشهور کردن
popularizer = مشهور و متداول کننده

 
معنی popular
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

برچسب ها