. معنی quality - پورتال رنگی

معنی quality

معنی quality

معنی quality :

quality = کیفیت


مثال برای کلمه quality :

The quality of the picture on our television isn’t very good

کیفیت تصویر تلویزیون مان خیلی خوب نیست.


معانی دیگر کلمه quality :

چونی / وجود / خصوصیت / طبیعت / نوع / ظرفیت / تعریف / صفت / نهاد / چگونگی


معنی کلمات مشابه quality :

quality control = کنترل کیفیت

 
معنی quality
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)