معنی quickly

معنی quickly
سال نو مبارک

معنی quickly :

quickly = به سرعت


مثال برای کلمه quickly :

Sarah spoke so quickly that I couldn’t understand her

سارا آنقدر تند صحبت کرد که من نتوانستم (حرف هایش را) متوجه شوم.


معانی دیگر کلمه quickly :

تند

فال روزانه

 
معنی quickly
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)
etemadlaw