معنی recycle

لغات زبان انگلیسی ۱۱ فروردین ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی recycle :

recycle = بازیافت کردن


American English phonetic: /riˈsaɪkl̩/
British English phonetic: /ˌriːˈsaɪkl̩/


recycle : to use something again instead of throwing it away: Glass bottles can be recycled
recycled : Many newspapers used recycled paper


مثال برای کلمه recycle :

We take all our bottles to be recycled

ما تمام بطری های مان را برای بازیافت شدن استفاده می کنیم


معانی دیگر کلمه recycle :

(مواد استفاده شده، مواد طبیعی) بازیابی کردن / بازیافتن / واچرخاندن


معنی کلمات مشابه recycle :

recycled = (مواد) بازیافته / بازیابی شده / واچرخانده
recycled plastic = پلاستیک بازیافتی / پلاستیک ضایعاتی

 

معنی RECYCLE

(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)

برچسب ها
loading...