. معنی relationship - پورتال رنگی

معنی relationship

معنی relationship

معنی relationship :

relationship = رابطه


American English phonetic: /riˈleɪʃənˌʃɪp/
British English phonetic: /rɪˈleɪʃnʃɪp/


مثال برای کلمه relationship :

They have a good relationship with each other

آنها رابطه خوبی با همدیگر دارند.


معانی دیگر کلمه relationship :

ارتباط / نسبت / خویشی / وابستگی

 
معنی relationship
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)