معنی relationship

لغات زبان انگلیسی ۲۳ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی relationship :

relationship = رابطه


American English phonetic: /riˈleɪʃənˌʃɪp/
British English phonetic: /rɪˈleɪʃnʃɪp/


مثال برای کلمه relationship :

They have a good relationship with each other

آنها رابطه خوبی با همدیگر دارند.


معانی دیگر کلمه relationship :

ارتباط / نسبت / خویشی / وابستگی

 
معنی relationship
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

برچسب ها
loading...