. معنی release - پورتال رنگی

معنی release

معنی release

معنی release

release = آزاد کردن


مثال برای کلمه release :

Cars release many greenhouse gases into the air

اتومبیل ها گازهای گلخانه ای بسیاری به داخل هوا آزاد می کنند.


معانی دیگر کلمه release :

رها کردن / مرخص کردن / منتشر ساختن / رهایی / آزادی / استخلاص / ترخیص / بخشش / پخش / پخش کردن / منتشر کردن

 
معنی release
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)