معنی resource

لغات زبان انگلیسی ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی resource :

resource = منبع


American English phonetic: /ˈriːsɔːrs/
British English phonetic: /rɪˈzɔːs/


resource : something such as land, minerals, oil etc. that exist in a country
resources : all the money, skills etc. that you have available to use


مثال برای کلمه resource :

Oil resources in our country is limited

منابع نفتی در کشورمان محدود است.


معانی دیگر کلمه resource :

وسیله / کاردانی / ممر / مایه / ابتکار


معنی کلمات مشابه resource :

resource allocation = تخصیص منابع
resource deallocation = بازستانی منابع
resourceful = کاردان / پر مایه و مبتکر

 
معنی resource
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com, Longman dictionary)

برچسب ها
loading...