معنی river

لغات زبان انگلیسی ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی river :

river = رودخانه


American English phonetic: /ˈrɪvər/
British English phonetic: /ˈrɪvə/


river (noun) : a continuous flow of water that goes into the ocean or a lake: The longest river in Africa is the Nile


مثال برای کلمه river :

We went for a walk along the river

ما برای پیاده روی در امتداد رودخانه رفتیم


معانی دیگر کلمه river :

رود


معنی کلمات مشابه river :

river basin = آبگیر رودخانه
riverbank = رود کنار / ساحل رودخانه
riverbed = بستر رودخانه
riverboat = قایق رودخانه / کشتی رود رو / رودناو
riverfront = بخشی از شهر که مشرف به رودخانه است / رو به رودخانه / جلو رود
riverhead = سرچشمه رود / رودسر
riverine = سواحل رودخانه / رودخانه ای / رود مانند
riverside = کنار رود / کرانه رود / زمین ساحلی / واقع در کنار رودخانه
riverward = بطرف رودخانه

معنی river
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)
river

معنی river : رودخانه, معنی رودخانه, رودخانه چیست, رودخانه به انگلیسی, معنی رودخانه به انگلیسی, رود, معنی رود, رود چیست, رود به انگلیسی, آبگیر رودخانه, معنی آبگیر رودخانه, آبگیر رودخانه چیست, آبگیر رودخانه به انگلیسی, رود کنار, معنی رود کنار, رود کنار چیست, رود کنار به انگلیسی, ساحل رودخانه, معنی ساحل رودخانه, ساحل رودخانه چیست, ساحل رودخانه به انگلیسی, بستر رودخانه, معنی بستر رودخانه, بستر رودخانه چیست, بستر رودخانه به انگلیسی, معنی بستر رودخانه به انگلیسی, قایق رودخانه, معنی قایق رودخانه, قایق رودخانه چیست, قایق رودخانه به انگلیسی, تشکیل رودخانه, تعریف رودخانه, انشا رودخانه, سرگذشت رودخانه, رود چگونه تشکیل می شود, چگونگی تشکیل رود, تفاوت رود و رودخانه, تحقیق در مورد رودخانه, تشکیل رود

برچسب ها