معنی special

لغات زبان انگلیسی ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی special :

special = خاص


مثال برای کلمه special :

Her second son had a special place in her heart

پسر دوم او جایگاه خاصی در قلبش دارد.


معانی دیگر کلمه special :

ویژه / مخصوص / استثنایی / مخصوصا


معنی کلمات مشابه special :

special character = دخشه / ویژه
special delivery = پست سفارشی
special handling = ارسال مطبوعات و اوراق چاپی بوسیله پست سریع السیر
special jury = هیئت منصفه مخصوص
special purpose = یک منظوره / خاص منظوره
special session = جلسه فوق العاده ، جلسه مخصوص
special symbol = نماد ویژه
specialist = متخصص / ویژه گر / ویژه کار

 
معنی special
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

برچسب ها
loading...