معنی speech

لغات زبان انگلیسی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی speech :

speech = سخنرانی


American English phonetic: /ˈspiːt͡ʃ/
British English phonetic: /spiːt͡ʃ/


speech (noun – plural : speeches) : a talk given to a group of people: The President gave a speech to Congress
speech : the ability to speak, or the way someone speaks: She lost the power of speech (= she became unable to speak)


مثال برای کلمه speech :

Professor Johnson made a good speech at the conference

پروفسور جانسون سخنرانی خوبی در کنفرانس کرد.


معانی دیگر کلمه speech :

گفتار /سخن / حرف / صحبت / نطق / گویایی / قوه ناطقه


معنی کلمات مشابه speech :

speechify = سخنوری کردن / نطاقی کردن / سخنرانی کردن
speechless = صامت / لال / گنگ

معنی speech

(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)

speech

معنی speech, معنی speech به فارسی, ترجمه speech به فارسی, تلفظ صحیح speech, مثال برای speech, آموزش لغات زبان انگلیسی, سایت آموزش زبان انگلیسی, دیکشنری مصور سخنرانیX معنی سخنرانیX سخنرانی چیستX سخنرانی به انگلیسیX معنی سخنرانی به انگلیسیX ترجمه سخنرانی به انگلیسی سخنرانی کردنX معنی سخنرانی کردنX سخنرانی کردن چیستX سخنرانی کردن به انگلیسیX معنی سخنرانی کردن به انگلیسیX ترجمه سخنرانی کردن به انگلیسی گفتارX معنی گفتارX گفتار چیستX گفتار به انگلیسیX معنی گفتار به انگلیسیX ترجمه گفتار به انگلیسی

برچسب ها
loading...