. معنی swimming - پورتال رنگی

معنی swimming

معنی swimming

معنی swimming :

swimming = شنا


مثال برای کلمه swimming :

We went swimming on Saturday

ما شنبه به شنا رفتیم.


معانی دیگر کلمه swimming :

شناگری / آب بازی / گیجی / دوران / شناور / اشک بار

 
معنی swimming
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)