معنی unconfident

معنی unconfident

معنی کلمه unconfident

unconfident = عدم اعتماد به نفس


مثال برای کلمه unconfident :

Jack feels quite unconfident about the future

جک کاملا احساس عدم اعتماد به نفس نسبت به آینده دارد.

 
معنی unconfident
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

مطالب مرتبط