. معنی vacant - پورتال رنگی

معنی vacant

معنی vacant

معنی vacant :

vacant = خالی


مثال برای کلمه vacant :

I put my coat on that vacant seat

کتم را روی آن صندلی خالی گذاشتم.


معانی دیگر کلمه vacant :

اشغال نشده / بی متصدی / بلاتصدی / بیکار

 
معنی vacant
(منبع: ۵۰۴ واژه ضروری (انتشارات نیلبرگ)، fastdic.com)

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)