. معنی viewer - پورتال رنگی

معنی viewer

معنی viewer

معنی viewer :

viewer = بیننده


مثال برای کلمه viewer :

The program attracted millions of viewers

برنامه میلیون ها بیننده جذب کرد.


معانی دیگر کلمه viewer :

ناظر / تماشاگر

 
معنی viewer
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)