. معنی voluntary - پورتال رنگی

معنی voluntary

معنی voluntary

معنی voluntary :

voluntary = داوطلب


مثال برای کلمه voluntary :

There are lots of voluntary helpers who look after old people

تعداد زیادی از خیرین داوطلب وجود دارد که از افراد پیر مراقبت می کند.


معانی دیگر کلمه voluntary :

ارادی / اختیاری / داوطلبانه / به خواست

 
معنی voluntary
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)