معنی weigh

لغات زبان انگلیسی ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی weigh :

weigh = وزن داشتن


American English phonetic: /ˈweɪ/
British English phonetic: /weɪ/


مثال برای کلمه weigh :

How much do you weigh?

وزن شما چقدر است؟


مثال برای کلمه weight :

Physical activity helps to control your weight

فعالیت بدنی به کنترل کردن وزن تان کمک می کند.


معانی دیگر کلمه weigh :

کشیدن / سنجیدن / وزن کردن / وزن داشتن


معنی کلمات مشابه weigh :

weigh down = زیر بار خم شدن یا کردن
weigh in = وزن کردن / توزین
weighable = وزن کردنی
weigher = توزین کننده / وزن کننده
weight = وزن / سنگینی / سنگ وزنه / چیز سنگین / سنگین کردن / بار کردن
weight lifter = (در ورزش ) وزنه بردار
weight lifting = وزنه برداری
weighted = سنگین / دارای وزن زیاد

 
معنی weigh
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

برچسب ها