نتیجه کارهای گذشته !

آنان که خشونت و توحش را در دوران استعماری به خلق ها هدیه کردند و در دوران نو استعماری جدید به آفرینش القاعده و طالبان در افغانستان و داعش در عراق و سوریه و … همت گماشتند!

آیا برای بشریت و حقوق اولیه اش ارزشی قائل بودند؟

بی گمان نه!

جنایتکاری و تبهکاری در ذات سرمایه داری نهفته است!

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.