اظهار نظر فرح پهلوی درباره رئیس دولت اصلاحات ایران

اخبار و حوادث ۰۹ دی ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

اظهار نظر فرح پهلوی درباره رئیس دولت اصلاحات ایران

فرح پهلوی از بازماندگان خاندان سلطنت پهلوی است که در لندن سکونت دارد و اخیرا درباره گفتگوی تمدن ها اظهار نظر کرده است که در ادامه جزئیات آن را می خوانید.

نظر فرح پهلوی درباره رئیس دولت اصلاحات ایران

ادعاهای فرح در مورد رئیس دولت اصلاحات بخشی از سخنان فرح پهلوی در گفت و گو با یکی از تلویزیون‌های فارسی‌زبان مورد توجه برخی از این رسانه‌ها قرار گرفته است.  وی مدعی شده: «…فکر می‌کنم چهار-پنج سال قبل از این جریانات[انقلاب] با کمک آقای داریوش شایگان و حسین ضیایی و یک آقای فرانسوی، روژه گارودی اسمش بود…که قبلا کمونیست بود و بعدا خیلی مذهبی شد، بعد طرفدار ما شد…آمد من را دید و بعد طرفدار جمهوری اسلامی شد ولی این فکرها را هم داشت…همین گفتگوی تمدن‌ها. و خب، ما این سازمان را درست کردیم با ریاست آقای داریوش شایگان. چند سال پیش از این اتفاقات، من یک بنیاد فرهنگی به‌نام خودم درست کرده بودم که محلش در باغ فردوس بود…بعد آنجا یک کنفرانسی بود که دانشمندان مختلف را از ممالک مختلف دنیا را دعوت کردیم که آمدند، و اگر اشتباه نکنم، آقای پرویز تناولی را با چند نفر فرستادیم در آمریکای جنوبی و یک مقدار از اشیای آمریکای جنوبی برای اولین بار در آنجا به نمایش گذاشته شد.» آن موقع، ما در این قسمت می‌خواستیم کار کنیم که در جشنواره هنر شیراز هم مطرح شد.

فرح در مورد نسبت داده شدن «گفتگوی تمدن‌ها» به سید محمد خاتمی گفته: «مثل اینکه آقای خاتمی گفتند که گفتگوی تمدن‌ها، مال ایشان است. خب من هم نامه‌ای نوشتم به یونایتد نیشنز (سازمان ملل) و این ور و آن ور، و در مصاحبه‌ها هم گفتم اول فکر می‌کنم ایشان بهتر است با تمدن خودشان یاد بگیرند گفتگو کنند…»

Please Login to comment