پزشکی در ایران باستان

گردشگری و تاریخ تمدن ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

تا آنجا که از اطلاعات بدست آمده معلوم می شود در ایران قدیم وضعیت پزشکی پیشرفته تر از آشور بود.

حتی با جرات میتوان پا را فراتر نهاده گفت که: ایرانیان اصول آن چیزی را که طب یونانی نامیده شده به یونانیان تعلیم دادند. در (۷۰۰ سال پیش از میلاد) هیچ گونه اثری از علم و فرهنگ بر یونانیان مشهور نبود. با این حال دویست سال پس از آن یونانیان چنان در علوم و فنون پیشرفت کرده بودند که بقراط توانست رسالهای در دانش پزشکی به رشته تحریر در آورد.

پزشکی در ایران باستان

تحصیلات و تجربیات طبی گویا در خیلی از شهر ها انجام می‌ گرفته ولی بزرگترین مدارس احتمالا مدارس ری، همدان و پرسپولیس بودند. در این سه شهر به طور قطع بیمارستان وجود داشته.

از مدارس پزشکی سه نوع پزشک بیرون میامد: شفا دهندگان با اصول روحانی، شفا دهندگان با قانون، شفا دهندگان با چاقو. پزشکان اولی از نظر تحصیل بالاتر از همه بودند.

 

اشعاری از شاهنامه درباره پزشکی:

بیامد یکی موبد چیره دست
مر آن ماه رخ را به می کرد مست
بکافید بی رنج پهلوی ماه
بتابید مر بچه را سر ز راه
چنان بی گزندش برون آورید
که کس در جهان آن شگفتی ندید

 

منبع: کتاب نقش ایرانیان در تاریخ تمدن جهان

 

loading...

اولین نفری باشید که در این بحث شرکت می کنید !