پندها و اندرزها – ۹۵/۰۵/۰۸

سخنان بزرگان

زیبا بودن،
یعنی خودت بودن
تو نیازی به پذیرفته شدن
توسطِ دیگران، نداری.
تو نیازمندِ پذیرشِ
خودت هستی…

تیچ_نات_هان

پندها و اندرزها

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.