چالشی کمیسیون اروپا با قانون تاکسی فرانسه از شکایت شرکت اوبر

تکنولوژی ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

چالش کمسیون اروپا با شرکت اوبر

کمیسیون اروپا در حال تدارک چالشی با قانون خدمات تاکسیرانی فرانسه و راننده خودروها می باشد. دو نفر با یک موضوع مشابه، روز سه شنبه اعلام کردند از تکنولوژی های آنلاین خودروها و رانندگی اپراتور شرکت اوبر شکایت شده است.

قانون تونود فرانسه در اکتبر ۲۰۱۴ تعریف شد که ملزم می دارد خودروهای دارای راننده به پایانه کرایه ای مابین برگردند، که این استفاده از نرم افزار برای یافتن مشتری ها در خیابان را محدود و خدمات بدون مجوز و همینطور اقدامات دیگر را ممنوع می کند.

شرکت اوبر مستقر در کالیفرنیا که به شدت مخالف با خدمات تاکسیرانی مقرر شده بوده، از زمان تصویب در اروپا که پنج سال پیش بود، شکایتی را در کمیسیون اروپا از قانون فرانسه تنظیم کرده است. با این استدلال که سیستم تاکسی یا خدمات اشتراکی تنظیم شده توسط اینترنت اوبر مورد موافقت قرار گرفته و فرانسه باید به روشهای نرخ گذاری بروکسل توجه کند.

کمیسیون در حال تدارک نامه ای به اصطلاح رسمی است که نشان دهنده اولین گام تخلف از دستور العملی است که بروکسل معتقد است این نقض معاهدات اتحادیه اروپا بوده است .

اوبر به مسافران اجازه می دهد تا سواران را با استفاده از نرم افزارهای هوشمند گوشی احضار کنند و شاهد رشد نمایی در اروپا به اندازه چالشهای دادگاه بودند که در نتیجه منجر به ممنوعیت خدمات تاکسیرانی بدون مجوز (UperPOP ) شد .

در نهایت اگر دو طرف به توافق نرسند، کمیسیون اروپا فرانسه را به دادگاه احضار خواهد کرد.

این چالش در اواخر ماه می بوجود آمد که عده ای می گویند هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

سخنگوی کمیسیون گفت: تشویق پیشرفت خدمات جدید و نوآوری های بروز و استفاده موقت از دارایی ها بدون طرفداری از یک کسب و کار نسبت به دیگری موضوعی است که در آن ابهام وجود دارد.

یاکوب آداموویز گفت: در اواسط ۲۰۱۶ ما راهنمایی بر چگونگی اعمال قانون اتحادیه اروپا برای شرکای اقتصادی تدارک دیدیم.

ماه گذشته دادگاه فرانسه اعلام کرد ممنوعیت استفاده خودروهای دارای راننده از تکنولوژی جغرافیایی برای کمک به یافتن مسافران غیر قانونی بوده و گفته شد فرانسه باید به روند کار در بروکسل توجه کند.

کمیسیون چالشی را مقرر کرده تا به قوانین فرانسه رسیدگی کند، تا از این طریق به سمت کاهش نگرانی ها از این قوانین برود.

به هرحال مشکلات اساسی دیگر با قوانین موجود، شامل الزاماتی است که خودروهای سرنشین دار به پایگاه های بین کرایه ای برگردند .

Please Login to comment