. چند اصطلاح کاربردی در انگلیسی - پورتال رنگی

چند اصطلاح کاربردی در انگلیسی

چند اصطلاح کاربردی در انگلیسی

چند اصطلاح کاربردی در انگلیسی

  • عجله کن! = Shake a leg
  • دستم نمک نداره = My cake is dough
  • من سر حرفم هستم = I am on my word
  • خالی نبند! = Pull the other one!
  • خودتو به اون راه نزن = Don’t look the other way
  • هیچی نشده جا زدی؟ = Have you chicken out already?
  • چجور جرات می کنی این حرف رو بزنی؟ = How dare you?
  • بخت یارم بود = I had fortune on my side
  • حقیقت تلخ است = Truth hurts
  • به دلت بد نیار = Never say die

چند اصطلاح کاربردی در انگلیسی

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)