چه لباسی برای چه نوع اندامی مناسبتر است

آرایش و زیبایی 03 شهریور 1394 بدون دیدگاه

چه لباسی برای چه نوع اندامی مناسبتر است؟

اندام هر شخصي منحصر به خود اوست و خصوصيات ظاهري آن شخص را مشخص مي نمايد. ولي ما مي توانيم با پوشيدن لباس به شكلي صحيح، تعادلي در نقايص و عيوب ظاهري بدنمان ايجاد كنيم. در واقع با دانستن نكاتي راجع به اندام ها و لباسها، مي توانيم تمركز و توجه را از نقطه اي از اندام كه نماي مناسبي ندارد، دور كنيم.
شكل اندام ما حاصل ژنتيك، رژيم غذايي و ميزان تحرك ما است و لباس مي تواند تا حدي اين موضوعات را تحت تاثير خود قرار دهد.
نماي ظاهري بدن افراد به 5 گروه كلي تقسيم شده است.
بدن گلابي شكل، بدن به شكل گلابي وارونه، بدن سيبي شكل، بدن به شكل ساعت شني و بدن راسته (تخت) استخواني.

اندام گلابي شكل

در اينگونه اندامها، ناحيه باسن، لگن و رانها چاق مي باشد و در مقابل آن بالاتنه، دورسينه و سرشانه كوچكي قرار دارد.
بنابراين بايد توجه را از قسمت پايين تنه به سمت بالاتنه سوق داد. براي اين منظور پوشيدن لباسهاي روشن با رنگ هاي براق به متناسب تر نشان داده شدن اين اندامها كمك مي كند. گردنبندهاي كوتاه، يقه هاي بزرگ و پوشيدن بلوز اِپُل دار هم مي توانند تا حد زيادي توجه را به قسمت بالاي بدن افزايش دهند. اين افراد بايد از پوشيدن بلوزها و كتهايي كه درست در برجسته ترين قسمت باسن تمام مي شوند، خودداري كنند.
همينطور بهتراست كه از دامن و شلوار با رنگ تيره ومات استفاده كنند و سعي كنند از دامن گلدار و پليسه دار و يا داراي تزئين استفاده ننمايند.

اندام گلابي وارونه

اين اندام عكس گروه قبلي است. بنابراين بر عكس گروه قبل، بايد توجه و نگاه را از بالاتنه دور نمود. در اين اندام فرد داراي شانه و دور سينه بزرگ و پايين تنه كوچك است. براي اين منظور شلوارهاي دمپاگشاد و دامن هاي كلوش و دامن هايي كه از ناحيه باسن فون يا كلوش مي شوند مناسب است.

اندام سيبي شكل

قسمت ناهمگون اين اندام، قسمت شكم است. اين افراد داراي شكم برجسته اي هستند. بنابراين بهتر است از پوشيدن بلوزها و يا كتهاي كوتاهي كه در قسمت برجستگي شكم تمامي مي شوند، خودداري كنند.
بهترين لباس براي اين اندامها، لباسهاي راسته هستند. (ولي قطعاً لباسهاي شنل مانند، منظور ما نيست.)
افرادي كه اينگونه اندام را دارا مي باشند، بهتر است لباسهايي با پارچه هاي لخت بپوشند. همچنين پوشيدن تونيك استفاده از گردنبند هاي بلند مناسب است.
لباسهايي كه در قسمت كمر برش دار هستند و استفاده از كمربندهاي پهن اصلاً مناسب اين نوع اندام نيستند.

اندام به شكل ساعت شني (كمر باريك)

بر طبق آمارها شكل ايكس (يا همان اندام به شكل ساعت شني يا كمرباريك ) دلخواه ترين اندام در ميان خانم هاست. با اين وجود، انحناي زياد در قسمت سينه و باسن نيز با مسائل خاص خود همراه است. اگر لباس هاي يا تاپ هايي كه عرض زيادي دارند را جهت استتار بزرگي سينه ها بپوشيد، شما احتمالاً چاقتر از آنچه هستيد به نظر خواهيد رسيد. اگر لباس ها خيلي تنگ باشند شما مي توانيد نمايانگر مدل يك دختر زيباي دهه ي 1950 باشيد و توجه ناخواسته زيادي را جلب كنيد. اما موضوع در رابطه با تعادل است.
هر لباس بلندي كه كمربند داشته باشد و كمر شما را متناسب تر نشان دهد ايده آل است. پارچه هاي براق، نرم، لطيف و ملايم كه مي توانند به شكل لباس، بلوز و يا دامن باشند مناسب تر به نظر مي رسند. لباسي را انتخاب كنيد كه خط كمر داشته باشد. استفاده از گردن بندهاي كوتاه يا متوسط بسيار عالي است. از گردنبندهايي با اشكال گسترده، مستقيم و سخت استفاده نكنيد. همچنين استفاده از يقه گرد مناسب اين گروه نمي باشد.

اندام راسته و استخواني (بيدمشكي)

اين گونه اندامها مربوط به افراد خوش شانسي است كه مي توانند هر مدل لباسي را بپوشند. اين نوع اندام، مدلهاي شوهاي لباس مي باشد.
(مدل به افرادي مي گويند كه در شوهاي لباس، لباسها را بر تن آنها نمايش مي دهند.)پوشيدن بلوز و دامن به اين گروه جلوه خوبي مي دهد. اين گروه مي توانند به راحتي لباسهاي چهارخانه، راه راه (حتي با راههاي افقي) و گلدار (حتي با گلهاي درشت) بپوشند. همچنين پوشيدن دامن هاي چهارخانه با هر قد دلخواه، كت هاي كوتاه، تاپهاي پر تزئين و پيراهنهاي پر چين برايشان امكان پذير است.
اين افراد تنها بايد از پوشيدن لباسهاي خيلي تنگ و چسبان خودداري كنند.
تمام نكات بالا راهكارهايي است كه مي توانند در بهترنمايان شدن اندام و ظاهر ما سودمند باشند. ولي بايد بدانيم كه اينها قانون محض نيست.
بنابراين حتي اگردامن يا تاپي با گروه اندام شما سازگار نيست، ولي شما آن را دوست داريد و با پوشيدنش احساس خوبي پيدا مي كنيد، از مد و قوانين آن پيروي نكنيد و سعي كنيد آنچه را بپوشيد كه با آن احساس خوبي داريد. در اين حالت به هيچ ميوه اي فكر نكنيد و شاد زندگي كنيد!!!

نكته :

تمام نكات بالا راهكارهايي است كه مي توانند در بهتر نمايان شدن ما سودمند باشند. ولي بايد بدانيم كه اين ها قانون محض نيست.
بنابراين حتي اگر دامن يا تاپي با گروه اندام شما سازگار نيست، ولي شما آن را دوست داريد و با پوشيدنش احساس خوبي پيدا مي كنيد، از مد و قوانين آن پيروي نكنيد و سعي كنيد آنچه را بپوشيد كه با آن احساس خوبي داريد. در اين حالت به هيچ ميوه اي فكر نكنيد و شاد زندگي كنيد!!!

پورتال رنگی – چه لباسی برای چه نوع اندامی مناسبتر است؟
منبع: نشريه بانو، شماره 25, www.imencms.com

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of