504 واژه ضروری زبان انگلیسی بایگانی - پورتال رنگی

معنی vacant

معنی vacant

ارسال شده در ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی vacant : [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/03/VACANT.mp3"][/audio] vacant = خالی مثال برای کلمه vacant : I put my coat on that vacant seat کتم را روی آن صندلی خالی گذاشتم. معانی دیگر کلمه vacant : اشغال نشده / بی متصدی / بلاتصدی / بیکار   (منبع: ...

معنی oath

معنی oath

ارسال شده در ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی oath : [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/03/oath.mp3"][/audio] oath = سوگند مثال برای کلمه oath : The President will take the oath of office tomorrow رئیس جمهور فردا سوگند ریاست جمهوری خواهد خورد. معانی دیگر کلمه oath : پیمان / قسم خوردن / نفرین / ...

معنی tact

معنی tact

ارسال شده در ۰۹ آذر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی tact [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2015/11/tact.mp3"][/audio] tact = توانایی در گفتن حرف مناسب / تدبیر / خوش زبانی / کاردانی‌ مثال برای کلمه tact : My aunt never hurts anyone's feelings because she always uses tact خاله ام هرگز احساسات کسی را ...

keen

keen

ارسال شده در ۰۵ آذر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی کلمه keen [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2015/11/Keen.mp3"][/audio] keen = تیز / حساس مثال برای کلمه keen : The butcher's keen knife cut through the meat چاقوی تیز قصاب داخل گوشت شد. My cat has a keen sense of smell گربه من حس بویایی قوی ...

rural

rural

ارسال شده در ۰۳ آذر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی کلمه rural [audio wav="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2015/11/rural.wav"][/audio] rural = روستایی‌ / رعیتی‌ مثال برای کلمه rural : Tomatoes are less expensive at the rural farm stand گوجه فرنگی در غرفه ی کشاورزی روستایی ارزانتر است. Rural areas are not densely populated مناطق روستایی پر ...

jealous

jealous

ارسال شده در ۰۱ آذر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی کلمه jealous [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2015/11/jealous.mp3"][/audio] jealous = حسود / غیرتی تلفظ فارسی jealous = جِلِس مثال برای کلمه jealous : Although my neighbor just bought a new car, I am not jealous of him گرچه همسایه ام ماشین جدیدی خرید، اما ...

abandon

abandon

ارسال شده در ۲۹ آبان ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی کلمه abandon [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2015/11/ABANDON.mp3"][/audio] abandon = دست کشیدن از / ترک کردن بدون قصد بازگشت / رها کردن مثال برای کلمه abandon : when Roy abandoned his family, the police went looking for him وقتی "ری" خانواده اش را ...