. معنی addictive - پورتال رنگی

معنی addictive

معنی addictive

معنی addictive

addictive = اعتیادآور


مثال برای کلمه addictive :

Be careful: The Internet can be addictive

مراقب باشید: اینترنت می تواند اعتیادآور باشد.


معانی دیگر کلمه addictive :

معتاد کننده

 
معنی addictive
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)