. 504 واژه ضروری زبان انگلیسی بایگانی - پورتال رنگی
504 واژه ضروری زبان انگلیسی
 • معنی vacant

  معنی vacant : vacant = خالی مثال برای کلمه vacant : I put my coat on that vacant seat کتم را روی آن صندلی ...

  معنی vacant : vacant = خالی مثال برای کلمه vacant : I put my coat on that vacant seat کتم را روی آن صندلی خالی گذاشتم. معانی دیگر کلمه vacant : اشغال نشده / بی متصدی / بلاتصدی / بیکار   (منبع: 50 ...

  بیشتر بخوانید
 • معنی oath

  معنی oath : oath = سوگند مثال برای کلمه oath : The President will take the oath of office tomorrow رئیس ج ...

  معنی oath : oath = سوگند مثال برای کلمه oath : The President will take the oath of office tomorrow رئیس جمهور فردا سوگند ریاست جمهوری خواهد خورد. معانی دیگر کلمه oath : پیمان / قسم خوردن / نفرین / دشن ...

  بیشتر بخوانید
 • معنی tact

  معنی tact tact = توانایی در گفتن حرف مناسب / تدبیر / خوش زبانی / کاردانی‌ مثال برای کلمه tact : My aunt n ...

  معنی tact tact = توانایی در گفتن حرف مناسب / تدبیر / خوش زبانی / کاردانی‌ مثال برای کلمه tact : My aunt never hurts anyone's feelings because she always uses tact خاله ام هرگز احساسات کسی را جريحه دار ...

  بیشتر بخوانید
 • keen

  معنی کلمه keen keen = تیز / حساس مثال برای کلمه keen : The butcher's keen knife cut through the meat چاقو ...

  معنی کلمه keen keen = تیز / حساس مثال برای کلمه keen : The butcher's keen knife cut through the meat چاقوی تیز قصاب داخل گوشت شد. My cat has a keen sense of smell گربه من حس بویایی قوی دارد. Michael's ...

  بیشتر بخوانید
 • rural

  معنی کلمه rural rural = روستایی‌ / رعیتی‌ مثال برای کلمه rural : Tomatoes are less expensive at the rural ...

  معنی کلمه rural rural = روستایی‌ / رعیتی‌ مثال برای کلمه rural : Tomatoes are less expensive at the rural farm stand گوجه فرنگی در غرفه ی کشاورزی روستایی ارزانتر است. Rural areas are not densely popul ...

  بیشتر بخوانید
 • jealous

  معنی کلمه jealous jealous = حسود / غیرتی تلفظ فارسی jealous = جِلِس مثال برای کلمه jealous : Although my ...

  معنی کلمه jealous jealous = حسود / غیرتی تلفظ فارسی jealous = جِلِس مثال برای کلمه jealous : Although my neighbor just bought a new car, I am not jealous of him گرچه همسایه ام ماشین جدیدی خرید، اما من ...

  بیشتر بخوانید
 • abandon

  معنی کلمه abandon abandon = دست کشیدن از / ترک کردن بدون قصد بازگشت / رها کردن مثال برای کلمه abandon : w ...

  معنی کلمه abandon abandon = دست کشیدن از / ترک کردن بدون قصد بازگشت / رها کردن مثال برای کلمه abandon : when Roy abandoned his family, the police went looking for him وقتی "ری" خانواده اش را ترک کرد، ...

  بیشتر بخوانید