فال روزانه – چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

فال 03 بهمن 1397 242 دیدگاه

فال روزانه

فال روزانه ۲ بهمن ۱۳۹۷

فال روزانه فروردین

شك و ترديدها را بايد از خود دور كني. براي رسيدن به كسي كه دوستش داري بايد تلاش كني.

براي كسب يك موفقيت مالي و اقتصادي بايد براي آن تلاش و كوشش كرد. وقتي دستت به گنج بادآورده‌اي نمي‌رسد بايد به كوشش بيشتر متوسل شوي.

فال روزانه اردیبهشت

وقتي از كسي كينه‌اي به دل مي‌گيري در واقع دشمن را به قلب خود راه داده و براي او جايي تعيين كرده‌اي. سعي كن خانه دلت را تنها از دوستان پركني و هرگز گوشه‌اي از آن را در اختيار دشمنان نگذاري.

تمركز در هركار رمز موفقيت و رسيدن به سود است. پس در محيط كار يا در امر تحصيل با تمركز موفقيت و منفعت مالي خود را تضمين كن.

فال روزانه خرداد

يك مكالمه حضوري يا تلفني تو را ناراحت مي‌كند. گرچه تو در دوستي‌ات نيت صادقانه داشتي اما براي او چيزهاي ديگري هم اهميت داشته كه تو از آن غافل بودي. از قديم گفته‌اند: جلوي ضرر را از هرجا بگيري منفعت است.

موفقيت در امور مالي و اقتصادي تو را دچار غرور و خودپسندي كرده. احساس مي‌كني كه فقط تو بودي كه توانستي به تلاش به چنين سودي برسي. در حالي كه اينطور نيست و بايد مراقب باشي كه با غرور و خودخواهي خودت را به دردسر نيندازي.

فال روزانه تیر

رابطه تو با او بايد همين‌طور دوستانه و بدون خصومت باقي بماند. از هرگونه سهل‌انگاري دوري كن و بيهوده بهانه دست ديگران نبايد بدهي چون بعضي‌ها منتظر بهانه‌اي هستند تا بين شما را خراب كنند. روزهاي خوبي در پيش داري.

يك موفقيت كوچك هم كافي است تا اين فضا را عوض كرده و دوباره تو را سرحال و شادمان كند. مي‌تواني از اين موفقيت كوچك نردباني بسازي براي رشد و رسيدن به موفقيت‌هاي بزرگ.

وقتي مشكلات اقتصادي پيش مي‌آيد، هيچ چاره‌اي جز صبر و سكوت نيست. بايد همچنان پايدار باشي و با ذهني باز و بدون ترديد به فكر راه‌حلي براي رهايي از اين مشكل باشي.

فال روزانه مرداد

به زودي آرزوي تو برآورده مي‌شود و به كسي كه دوستش داري مي‌رسي اما بايد هشيار باشي. اكنون بهترين زمان براي شناخت دقيق و درست تو نسبت به اوست.

از اين سكوت بايد خارج شد. بايد در جمع حضوري پررنگ‌تر داشته باشي و به ميزان توانمندي و استعداد خود كوشش كني تا دلي بدست آوري. زمان فعاليت و كوشش رسيده است.

در برخورد با مشكلات كاري و اقتصادي بايد روحيه‌اي قوي و اميدوار داشته باشي. بايد با پشتكار و تلاش موانع را از سر راه برداري. هيچ مشكلي نيست كه غيرقابل حل باشد.

فال روزانه شهریور

وقت كشي به نفع تو نيست. وقتي شخص مورد علاقه خود را پيدا كرده‌اي، ديگر نبايد دست دست كني. بهتر است از راه گفتگو موقعيت تازه‌اي در روابط عاطفي‌ات ايجاد كني. اگر اين فرصت از دست برود ديگر به اين زودي‌ها باز نمي‌گردد.

كسي در اطراف تو هست كه از نظر مالي هوايت را دارد بخصوص در لحظات بحراني و سخت. بلند پروازي‌هاي تو ديگران را متحير مي‌كند.

فال روزانه مهر

در اين شرايط خاص بايد با عقل و فكر روابط عاطفي را سروسامان داد. با احساسات تند و شعارهاي آتشين عاشقانه، نمي‌توان كاري از پيش برد. براي رسيدن به كسي بايد با فكر و تدبير رفتار كرد نه با حرفهاي دهان پر كن!!!

با استرس و اضطراب، اعصاب و جسم تو را تحليل مي‌رود پس به خودت مسلط باش و اعتماد به نفس داشته باش. صحبت با يك مشاور خوب و باتجربه مي‌تواند به تو كمك كند.

قدرت و استعداد لازم را براي تحقق آرزوهاي ماديت داري. پس ترديدها و نگراني‌ها را بايد از خود دور كرد. حتي اگر تنها شوي باز هم خدا با تو خواهد بود و همين مسئله قلب تو را مطمئن خواهد ساخت.

فال روزانه آبان

كسي پيدا مي‌شود كه تو را خواهد فهميد. در آغوش مهر و محبت او ميتواني خيالي آسوده داشته باشي و به آرامش برسي. براي رسيدن به اين هدف بايد انتظار كشيد و بسيار صبور بود.

اخبار خوشحال كننده و ديدارهاي سودمندي در انتظار توست. روش زندگيت را عوض كن تا از اين حالت تنش و التهاب خارج شوي. بايد به آينده‌ات اميدوار باشي.

اگر در روز بين چهار تا شش فنجان چاي يا قهوه مصرف مي‌كني، از حدمجاز فراتر رفته‌اي. كافئين بيش از حد تو را بي‌قرار و عصبي مي‌كند

تو خود به تنهايي مي‌تواني از پس مشكلات ماليت برآيي. فقط كافي است به خودت اطمينان داشته باشي و باور كني كه در تو استعدادهاي فراواني نهفته است. اعتماد به نفس رمز موفقيت و پيشرفت توست.

فال روزانه آذر

اصرار و پافشاري تو سودي ندارد. بايد زمان لازم فراهم شود تا بتوان با او به يك توافق نهايي رسيد. با انجام اين توافق است كه آرامش برقرار خواهد شد.

تا آخر اين ماه خبر خوبي به تو مي‌رسد كه انتظارش را نداشتي. با كار و كوشش مي‌توان بر موانع و مشكلات پيروز شد و به نتايج درخشاني دست يافت.

حالا كه همه چيز روبه‌راهه يك كم استراحت مي‌چسبه. كارها رو به ديگران واگذار كن و چند روز برو مسافرت و استراحت كن تا با روحيه مضاعف دوباره كار را شروع كني.

بيشتر دغدغه كار و درآمد خودت را داري و تقريبا اكثر وقت‌هاي خود را صرف آن مي‌كني. در زندگي چيزهاي مهمتري هم هست كه بايد به آنها توجه كرد و برايشان وقت گذاشت.

فال روزانه دی

چراغ يك رابطه در حال خاموشي است! اگر به فرياد آن نرسي به زودي به تقويم خاطرات گذشته مي‌پيوندد. براي حفظ روابط بايد به آنها بهاء داد و برايشان وقت صرف كرد.

نگراني‌ها از تو دور شده. دوباره بايد به ديدار دوستان بروي و تفريح و شادماني كني.

ممكن است تغييرات هوا كمي تو را دچار مشكل كند پس مراقب سلامتي‌ات باش.

شرايط در مجموع به نفع توست. به جاي آنكه اجازه دهي وسواس‌هاي بيهوده بهترين وقت‌هاي تو را تلف كنند، بايد با اراده‌اي قوي به اين راه ادامه دهي.

فال روزانه بهمن

منتظر اتفاقات زيادي هستي كه ممكن است هيچ كدام از آنها رخ ندهد. بهتر است به جاي اين كار خودت براي فرداي خود برنامه‌ريزي كرده و براساس آن حركت كني. اين راه مطمئن‌تر است.

خودت را براي شنيدن يك خبر مسرت‌بخش آماده كن. با يك دوست قديمي كه مدتها از او بي‌خبر بودي، رابطه تازه‌اي برقرار مي‌كني. بايد از كسي دلجويي كني تا روز خوبي داشته باشي.

با يك برنامه‌ريزي مناسب مي‌تواني خستگي و يا احتمالا استرسي كه از فعاليتهاي روزانه به تو منتقل مي‌شود را كنترل كني. به طور صحيح و منظم غذا خوردن، انجام ورزش روزانه و به اندازه خوابيدن ميتواند به تو كمك كند.

بايد به طور جدي فكر كني تا تغييرات تازه‌اي را در محيط كاري خود به وجود بياوري. اين تغييرات بايد به نحوي باشد كه وقت تو را آزاد كند و در عين حال درآمد بيشتري براي تو بوجود آورد.

فال روزانه اسفند

زمان براي دوستي و آشنا شدن با فردي جديد آماده شده. تو هيچ چيز كمتر از ديگران نداري. بايد گذشته‌ها را فراموش كني و به آينده اميدوار باشي. فرداهاي بهتري در انتظار توست.

امروز شانس و اقبال با تو همراه است. قدر فرصتها را بدان. به زودي شاهد رفت و آمدهاي بيشتري در خانواده‌ات خواهي بود.

براي برگرداندن سلامتي به ذهن و جسمت به آرامش، تفريح و خواب كافي به يك اندازه نيازمندي. از كارها يا افرادي كه تو را دچار استرس مي‌كنند دوري كن.

موفقيت تو در مسائل اقتصادي بستگي به عوامل و شرايط زيادي دارد. بخشي از اين شرايط به تو و تلاش و ابتكارت برمي‌گردد و بخش ديگر مربوط به اطرافيان است كه براي آنهم خودت بايد دست به كار شوي.

برچسب ها

242
دیدگاه بگذارید

138 Comment threads
104 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
97 Comment authors
  Subscribe  
Notify of
حمید

سلام
ممنونم ازسایت خوبتون
خسته نباشید واقعا عالیه
میشه بپرسم این فال روزانه رو با چه فالی میگیرید؟یعنی نوع فال چیه؟فال تاروته؟
ممنونم

با سلام و وقت بخیر خدمت شما دوست عزیز

فال روزانه معمولا ترجمه شده می باشند. سایت های انگلیسی زبان مربوط به فال این فال های روزانه رو منتشر میکنن و ما بعد از ترجمه بر روی سایت قرار میدیم :)

مرجانه

بي نهايت سپاسگزارم

مرجان

سپاس ويژه بابت پاسخگويي سريع و ارزوي بهبودي و سلامتي براي شما

بسیار متشکرم

فال روز جمعه قرار داده شد.

مرجان

سلام و روز بخير
خيلي به سايت خوبتون عادت كردم و هميشه صبحمو با شما شروع مي كنم الان متاسفانه اين سعادت نيست دو سه روزيه كه دير مطالب روزانه رو مي گذاريد

با سلام و وقت بخیر به شما دوست و یار همیشگی ما

بله در هفته گذشته 2 روز متاسفانه به دلیل بیماری فال ها با تاخیر تو سایت قرار داده شده.

بابت این تاخیر از شما پوزش می طلبیم و سعی ما بر این خواهد بود که حتما در روزهای آتی در ساعت 12 بامداد حتما فال ها قرار داده بشن.

موفق و سربلند باشید.

kami khole

اگر من شکست خوردم دلیلش من نیستم. شمایید. شما که هر وقت من کمک احتیاج داشتم با اخبارتون توی دل من رو خالی کردید . و من رو بیشتر و بیشتر عصبی کردید. به جای اینکه کمکی پنهان برای من باشید کلاغ بد خبر بودید و دیر به دیر مژده ای در راه داشتید و اغلب به جای اینکه خبری درست به من بدید در حال تجزیه و تحلیل رفتار من هستید . این بد نیست ولی اینکه تنها خبر قطعی شما برای من خبر شکست من هست جای تامل داره . اینطور فکر نمیکنید؟ روح من به این زودی… بیشتر بخوانید »

Mohsen

دوست عزیز Kami Khole _حتما” تو شرایطی که دوست نداری قرار گرفتی برایت آرزو می کنم بتونی از این امتحان نتیجه و دستاوردی که باید رو بگیری و خیلی زود راضی و خوشنود بشی و این روح توست که باید راضی باشه تا در وجودت احساس رضایت کنی پس به ندای قلبت خوب گوش کن چو پرده دار به شمشیر می زند همه را ، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند _ سرود مجلس جمشید گفته اند این است ، که جام بیاور که جم نخواهد ماند _ من ارچه در نظر یار خاکسار شدم ، رقیب نیز چنین محترم… بیشتر بخوانید »

جان

خدایی‌ درست‌ گفت‌ موقعیته‌ برام‌ پیش‌ اومد تپل

مرجان

سلام
مرسي از سايت خوبتون
براي من خوندن مطالب لذت بخشه
فقط ي خواهش دارم و اون اينكه مثل گذشته اوقات شرعي رو مجدد بگذاريد و مت سپاسگزار شما مي شم

با سلام و وقت بخیر

بسیار متشکریم که به ما سر میزنید. بودن شما عزیزان کنار ما افتخار هست.

چشم امروز اضافه میگردد :)

مرجان

بي نهايت سپاسگزارم بابت اضافه شدن اوقات شرعي به سايت خوبتون???

خواهش میکنم، ممنون که به ما سر میزنید :)

Anonymous

بسیار زیبا بود.

elle

من یک سال هست که دارم این سایت رو دنبال میکنم. اردیبهشت . اردیبهشت ……… برای ای تی . من از فروردین امسال نیاز مبرم به راهنمایی گرفتن کمک داشتم ولی هیچ وقت تا پایان تیر هیچ پیام مناسبی توی فال هاتون ندیدم. تحت فشار شدید بودم به خاطر شما و علاقه به گرفتن انتقام برای دوستم ولی کسی هواسش به من نبود . حالا هر روز میایید و اخبار بیات میگذارید اینجا و دل من رو خون میکنید . غرور من ارزش بیشتر از این داره .اون وقت که باید چیزی بگید و راهنمایی رک پوست کنده کنید هیچی… بیشتر بخوانید »

mz

عزیزممممم حتما حتما حق باتوه که دلت اینجوری شکسته غصه نخور بخدا واسه منم فال کرفتن نثل نمک رویه زخمه این فال ها فقط بهتره واسه سرگرمی نگاش کنیم وگرنه دیونه کنندس اکه بش اعتقاد داشه باشیم غصه نخور من ننی تونم ببینم کسی ناراحته چون خودم هنیشه غصه نی خورم می دونم عذابه خودت رو به خدا بسپار دلت آروم شه

پگاه

من اسفندی هستم و دقیقا همون چیزایی که گفته بود فالم همون حس هارو دارم خدا کنه همه مشکلاتمون حل بشه ???????

Anonymous

It was very excellent, I really enjoyed, thank you very much ?

Tannaz

وایییییی چه فال خوبی ???

بنده خدا

همه چیز دست خداست انشالاه تمام کسانی کهدیدهبه جهان گوشپدن بدون رسیدن به حاجت شون از دنیا نرن البته اگه براشون خیر باشه??

ترجمه کلمه

ممنون با تشکر

ناشناس

اگه میشه برچسبهای فال رانیزدرسایت بگذاریدممنون

غزل

??

فاطی

مرسی واسم خیلی خوب اومد

Anonymous

با سلام..خوب بود

Anonymous

برا من نه

راستین

دمتون گرم.بسیار دقیق.اومد واسم..مرسیییییی..

1 2 3 7