فال روزانه – چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

فال 26 دی 1397 241 دیدگاه

فال روزانه

فال روزانه ۲۶ دی ۱۳۹۷

فال روزانه فروردین

لجبازيت، تو را از ديگران متمايز مي‌سازد و تو بشدت از آن راضي هستي. اما اين لجبازي‌ها دوست و يا همسرت را آزار مي‌دهد.

يک شادماني غيرمترقبه در راه داري. ترس يا ترديدي که مدتي ذهن و فكرت را مشغول كرده بود، به زودي برطرف خواهد شد و تو به آرامش مي‌رسي.

اگر مراقب نباشي يك دوستي ساده به زودي برايت دردسر ساز مي‌شود و در نهايت اين جسم و روح توست كه آسيب مي‌بيند. بهتر است اين روزها بيش از حد احساساتت را جريحه‌دار نكني.

مراقب باش. پس‌انداز بانكي تو سير نزولي پيدا كرده و هر روز كمتر مي‌شود. با اين روش تا چند ماه ديگر وضعيت بدي خواهي داشت. در برخي از برنامه‌هايت تجديد نظر كن.

فال روزانه اردیبهشت

خود را در وعده‌هاي رنگارنگ نبايد غرق كرد. چون هيچ كدام از اين وعده‌ها تحقق نمي‌يابد و فقط تو مي‌ماني و عمري كه به هدر رفته است!

اگر بداني به دنبال چه هستي و هدفت را مشخص كني به راحتي به آن مي‌رسي. انرژيت را در راه تحقق خواسته‌هايت بكار بگير و روزي كه موفق شوي از خودت راضي و خوشنود خواهي بود.

درست است كه شرايط مالي نگران كننده به نظر مي‌رسد اما اين مساله نبايد تو را دچار وحشت كند و ميدان را خالي كني. اين بحران هم با موفقيت تو به پايان مي‌رسد.

فال روزانه خرداد

روابط اجتماعي خود را بايد گسترش داد. داشتن يك رابطه سالم و گسترده تو را در انتخاب دوست يا همسر ياري مي‌كند. منزوي بودن خصوصيات انسانهاي شكست‌خورده و مايوس است.

چند روز اگر دور از فشارهاي روحي باشي بهتر خواهد بود. فرقي نمي‌كند كه اين فشارها از محل كار باشد يا از خانه و خانواده. بايد خلوتي پيدا كني و در آرامش بتواني سلامتي روحي‌ات را بازگرداني.

اوضاع اقتصادي چندان مناسب نيست. بهتر است مسئوليت هر كاري را كه انجام مي‌دهي بپذيري. بايد ببيني كجاي كار ايراد دارد و در رفع آن بكوشي تا دوباره اوضاع اقتصادي روبراه شود.

فال روزانه تیر

آرزوهاي دور و دراز تو وقتي تحقق مي‌يابد كه از همين حالا دست به كار شوي. سعي كن روابط خود را با او بيشتر كني و به سطح خوبي برساني و او را در جريان برنامه‌هاي خود قرار دهي.

پس از موفقيتي مالي كه بدست آوردي، در زمينه كاري، پيشرفت و ترقي خوبي خواهي كرد. ممكن است ديگران در اين باره به تو حسادت كنند اما تو سرت به كار خودت باشد.

فال روزانه مرداد

رابطه با فردي تو را آزار مي‌دهد. بهتر است هر چه زودتر خود را از شر او خلاص كني. هميشه در پي كسي باش كه تو را كامل كند نه اينكه موجب سقوط و نزول تو شود.

حواست را جمع کن چون همين روزها شانس در خانه‌ات را به صدا درمي‌آورد. مشکل ذهنت را مشغول كرده كه به خوبي و خوشي تمام مي‌شود. يک نفر از اعضاي سالمند خانواده در مسئله مهمي كمكت مي‌كند.

احتياج به كمي استراحت داري. فرصتي بايد پيدا كرد تا اين خستگي را از تنت دور كني و با آرامش و انرژي به برنامه‌هاي بلندمدت فكر كني.

در سطح كاري ممكن است تماس‌هاي مهمي برقرار شود كه در پي آن موقعيت بهتري نصيب تو خواهد شد. پس با هشياري و تلاش بيشتر بايد روزهاي خوبي را از لحاظ اقتصادي بوجود آوري.

فال روزانه شهریور

عشق است كه به انسان بال پرواز مي‌دهد. عشق تو را از اين زندگي واقعي و روزمره جدا مي‌كند و به فضاي جديدي مي‌برد كه پر از هيجان و اميد است. بدون اميد و عشق زندگي معطل مي‌ماند. پس به زندگي عاطفي‌ات تكاني بده.

براي رسيدن به هدفها بايد با افراد با تجربه در زمينه مسائل اقتصادي، مشورت كني. يکي دو مشکل مالي کوچک در راه است كه بزودي برطرف خواهد شد. بايد به جاي فكر به مسائل كوچك به آينده‌ات اميدوار باشي.

فال روزانه مهر

خويشتنداري و صبر لازم است. بايد حوصله به خرج دهي تا اين وضعيت تغيير كند. دست به كاري نزن كه عاقبت روشني ندارد. در اين صورت دچار شكست و ناكامي مي‌شوي.

دوران پرتنش و اضطرابي فرامي‌رسد. اما كسي كه ريشه در اعماق خاك داشته باشد، از طوفان نمي‌ترسد. به زودي اوضاع اقتصاديت دوباره روبراه مي‌شود فقط بايد استقامت داشته باشي و به خودت اعتماد كني.

فال روزانه آبان

هر چيزي كه مي‌درخشد و برق مي‌زند كه طلا نيست. بايد مراقب باشي و فريب ظواهر را نخوري. بايد هوشيار باشي تا بتواني در اين بازار آشفته حقيقت را از دروغ تشخيص دهي.

با استرس و اضطراب، اعصاب و جسم تو را تحليل مي‌رود پس به خودت مسلط باش و اعتماد به نفس داشته باش. صحبت با يك مشاور خوب و باتجربه مي‌تواند به تو كمك كند.

دچار بحران اقتصادي مي‌شوي و چاره‌اي جز مدارا و صبر كردن نداري. بهتر است منتظر بماني تا اين طوفان رد شود و بعد به فكر چاره باشي چون تلاش كردن در زمان وقوع بحران كمكي نخواهد كرد.

فال روزانه آذر

هوشمندي و ذكاوت تو موجب مي‌شود تا نسبت به بعضي از اطرفيان دچار سوءظن شوي. در اين باره بايد شناخت‌هاي خود را تكميل كرد و بعد تصميم گرفت چون بعضي از اين سوءظن‌ها اشتباه است.

حالا نوبت شادماني توست. تو در راه هدفت بسيار سخت‌كوش و خستگي‌ناپذير هستي. درست است كه خواسته مهم تو ظاهرا درنيافتني است اما توجه داشته باش كه تلاش تو ممكن است هر ناممكني را ممكن كند.

تفريح و خوش‌گذراني خوب است اما اگر زياده‌روي كني ممكن است دچار مشكل شوي و بسياري از موفقيت‌هايي را كه در چند قدمي تو است از دست بدهي.

براي بدست آوردن سود مالي مي‌توان زحمت كشيد و تلاش كرد. بدست آوردن پول يا موقعيت در دستان توست اگر به تلاشت ادامه دهي.

فال روزانه دی

بايد وقت كافي به خودت بدهي تا بتواني با تفكري درست در اين باره تصميم بگيري. شتابزدگي و عجله تو را پشيمان خواهد كرد. با تامل بيشتر مي‌توان موفق‌تر شد.

شايد بد نباشه امروز كمي معاشرتي باشي و به اين بهانه با كساني كه مدتهاي نديده‌اي ملاقات كني. مي‌توني در مورد موضوعات زيادي باهاشون صحبت كني.

تو در شرايطي خوبي از لحاظ جسمي و روحي هستي پس براي خودت دردسر و بيماري درست نكن و از نعمت سلامتي‌ات لذت ببر.

براي اينكه بتوني اوضاع ماليت را تكان بدهي بايد كمي جسارت و شجاعت داشته باشي. زمينه برايت فراهم شده پس ترديد نكن و با قدرت وارد كار شو. كساني هستند كه در اين كار به تو كمك مي‌كنند.

فال روزانه بهمن

غيرت خوب است و نگهبان عشق. اما همين غيرت اگر از حد و حدود خود خارج شود ترديدها را دامن مي‌زند و آنوقت بدگماني و ترديد به جاي اعتماد و يقين مي‌نشيند. به همين راحتي مي‌تواني همه چيز را خراب كني.

يك ملاقات و يا حضور در جمع دوستان برايت خاطره‌انگيز خواهد شد. از طرف دوست يا خانواده‌اي نزديك، خبرهاي خوشي براي تو و خانواده‌ات در راه است. از راه دور خبر بسيار مسرت بخشي خواهي شنيد. موضوع يك مسافرت به خوبي و خوشي به انجام مي‌رسد.

اگر مشكل اضافه وزن داري پيشنهاد مي‌كنم: روزانه به ورزش بيشتري نيازمندي، به طور متعادل و منظم غذا بخور، با تناسب غذايي سالم‌تر غذا بخور و براي اضطراب و نگراني‌ات راه‌حلي پيدا كن تا باعث سلب آسايشت نشود.

به كمك يكي از دوستانت مشكلي كه آزارت مي‌داد، رفع مي‌شود. در يك آزمون و يا رقابت كاري موفق مي‌شوي و نگراني‌ات بي‌مورد است چون اين موفقيت زمينه‌ساز تحولات اقتصادي بعدي برايت خواهد بود.

فال روزانه اسفند

تو فرد مغروري هستي و اين غرور بعضي اوقات دست و پا گير مي‌شود. بهتر است اين‌بار تو قدم پيش بگذاري و موضوع را حل و فصل كني.

يکي از خواسته‌هايت به زودي عملي خواهد شد كه باعث خوشحاليت مي‌شود. در موقعيت كاري يا تحصيلي‌ات موفقيتهاي سودآوري كسب مي‌كني.

استفاده از تركيب‌هاي شاد در رنگ لباسهايت روحيه‌ات را تغيير مي‌دهد. شايد به نظر كار بزرگ يا خاصي نباشد اما تو را سرزنده و شاد مي‌كند.

از جايي که فکر نمي‌کردي، مقداري پول و يا هديه به دستت مي‌رسد. يک قرارداد يا سند را بايد امضاء کني. تعهدات تازه‌اي به عهده‌ات گذاشته ميشود.

برچسب ها

241
دیدگاه بگذارید

138 Comment threads
103 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
96 Comment authors
  Subscribe  
Notify of
ستاره

دوس دارم فال این روزو از تو فال روزانه آبان ماه پاک کنم کاش حداقل یه چیز دیگه جاش نوشته بود همه شکستهای من تو فال این روز اتفاق افتاده. اینم از شانس ماست!!

نیلوفر

سلام خسته نباشید. منبع فال رو عوض کردید؟

سلام دوست عزیز

منبع فال روزانه تاروت رنگی تغییر کرده ولی پورتال رنگی همان منبع قبلی هستش.

Mahshid

سلام
اینم ازامروز
همش درست بودبرام.
دختری آشنارودیدم.وفرصتی برای دوست یابی ایجادشد.خواب کافی وتفریح ندارم.موقعیت های استرس زااذیتم میکنه ومسایل مالی که هم به خودم مربوطه وهم به اطرافیانم ومن اینوامروزفهمیدم.
فالاش درسته.هرروزبهشون سربزنید.
برای من که درست بود.وهرروزم میام.
یاحق…………

سلام دوست عزیز پورتال رنگی

خوشحالم که رضایت شما رو تونستیم جلب کنیم.

مرسی که همراه ما هستید

امیدوارم روزهای رنگی با پورتال رنگی داشته باشید.

Mahshid

والله نمیدونم چی بگم.تاحدی درسته.
پوری جون،باعرض معذرت یه سوال دارم.
شماهرروزایناروبه روز میکنید؟

بله دوست عزیز و مهربون پورتال رنگی

فال روزانه هر روز آپدیت میشه

Mahshid

سلام.واقعاخسته نباشید.شمارونمیدونم.نمیدونم دکترای کامپیوترو…داریدیاافرادی معمولی امابامعلومات بالای کامپیوترهستید.ولی یه گروهومیشناسم شامل پونزده تاپسروپنج تادختر.اینم بگم رابطه ی پسرابادخترااصلاجالب نیست.اوناهم یه سایت درست کردن به چه بزرگیییی وچقدرمسخره.واردش که شدم به خداترسیدم وسریع اومدم بیرون.هنوزم یادم مونده وقتی اومدم بیرون ازسایتشون دستام میلرزیدوقلبم تندتندمیزد. خیییلی بدبود.عکسای بد،مطالب بد.هییییی همشون بدحرف میزدن.اون بیستاکه سایتوتشکیل دادن همه تورده ی سنیه بیست الی بیست وچهاربودن.خیلی کم سن بودن.یکی بهم گفت سایتشون اینه وبروتوش.دختره همچین ازش تعریف میکردگفتم حالاچی هست؟!؟!؟!؟!واردش که شدم همین که بالانیوردم خیلیه.اه اه اه.عکسای بد،فیلمای بد.چقددددددربه هم فوش میدادن.دیگه توش نرفتم.بااون دختره هم سعی کردم تاحدممکن تنهانباشم.خیییلی خطرناک بودن. واقعاازتون ممنونم.اوناهم… بیشتر بخوانید »

سلام دوست عزیز پورتال رنگی

خوشحالیم که رضایت شما دوست مهربونمون رو جلب کردیم. مرسی که همراه ما هستید و مارو تنها نمیذارید.

نظر لطف شماست. امیدوارم روزهای رنگی با پورتال رنگی داشته باشید.

این سایت مال شما دوستان عزیزمون هستش و باقی خواهد موند.

Mahshid

سلام داداش رضا
اغراق نمیکنم به خدا.
باورکن وحشتناک بود.کدوم بدگویی؟
توکه اون جاروندیدی،نمیدونی چقدددددربدبود.نمیخواستم راجب مطالبش زیادتوضیح بدم.امااگه فکرمیکنی بدگویی وزیاده روی میکنم،دونه دونه واست چیزای سایتوتوضیح میدم،تابفهمی چقدرررررراوضاع خراب بود!!!!!
???

سودی

سلام. در صفحه مرورگر بزنید :فال تاروت یک کارتی ، اونوقت صفحه‌ای باز میشه که وسطش مربوط به فاله و سمت چپ صفحه تمام فال ها و تست بینایی سنجی و … هست.من در صفحه گوگل میزنم و این صفحه باز میشه. در جواب نازنین خانم نوشتم. لطفاً تأیید کنید. ممنون از شما

پرستو

سلام
بعضی فالها به جای دیگر منتقل شده منظور به کجا ؟
من همه مطالب رو نمی خونم بنابراین بعضی مواقع از موردی خبر ندارم .
ضمنا” روئیت مطالب برای من از این طریق امکان پذیر است .
راستی چرا همه چیز در این سایت تغییر کرده درحالیکه همه چیز خوب بود .
لطفا مارو سرگردون نکنید.
راستی فالی که برای سه نفر از خانواده که یکیش خودم بودم رو خوندم و از درست بودنش خیلی جا خوردم .

سلام دوست عزیز پورتال رنگی

لیست فال ها رو در سایت تاروت رنگی به آدرس زیر مشاهده کنید:

http://www.taroot-rangi.com

پرستش

خَيلي ممنون از زحماتتون واقعا عاليه كانالتون لطفا بيشتر فال صوتي بگذاريد ممنون

سلام دوست عزیز پورتال رنگی

نظر لطف شماست.

چشم، حتما، مرسی که همراه ما هستید

نازنین

باسلام وخسته نباشید
من هرروز به سایت شماسرمیزنم ولی مدتی هست که تغییراتی ایجادشده ومن نمیدانم که سایرفالهای شما راازکجا باید ببینم؟وهمینطورتست هوش وتست بینایی سنجی شما را؟
متشکرمیشوم که راهنمایی نمایید.
امیدوارم که هفته خوبی پیش روی داشته باشید.

سلام دوست عزیز پورتال رنگی

میتونید از آدرس زیر به سایر فال ها دسترسی داشته باشید.

مرسی که همراه ما هستید.

http://www.taroot-rangi.com

سودی

در بالا براتون یک پیام گذاشتم بخونید.

سولماز

سلام

چه جالب که اومدم از زحمات بزرگواری که فال هفته 2 و فال روزانه 3 رو قرار میداد سپاسگزاری کنم چرا که تصور میکردم رنجیده باشند که این فالها برداشته شده که با خواندن یکی دو پیام متوجه شدم به جای دیگری منتقل شده.باز هم خدا رو شکر که رنجش نبوده گرچه ما نه اهل توییتریم و نه فیس بوک! به اینجا هم که چون منبع جامع همه فالها و صد البته مطالب بسیار مفید و آموزنده ست سر می زنیم.

سلام دوست عزیز پورتال رنگی

نظر لطف شماست.

خیلی ممنونیم که همراه ما هستید و هیچوقت مارو تنها نمیذارید.

امیدوارم روزهای رنگی با پورتال رنگی داشته باشید.

سولماز

باز هم سلام

راستش انقدر هر بار با لطف و محببتون بنده رو شرمنده می کنین که واقعا الان به سختی روم میشه بگم برام این پرسش پیش اومده که چرا فالهای روزانه 1 و 2 منتقل نشده اونور؟ راستش نمی دونم چرا تو هر سایتی تو این سالها یه فال درستی پیدا شده مدتی بعدش منتقلش کرده یه جای دیگه! آخریش که پیش از آشنا شدن با سایت شما هر از گاهی سر می زدم هم همه رو منتقل کرد تلگرام.خب صد البته نه تلگرام رفتم و نه اون سایته. حیفه واقعا شکل سنتی بعضی چیزها حفظ نشه.

سلام دوست خوبم. فال هفته از جمعه به سایت تاروت رنگی منتقل میشه. میشه بفرمایید منظورتون از فال روزانه 1 و 2 چیه؟ و ترجیح میدین چه کاری انجام بدیم؟

سولماز

باز هم سلام واقعا شرمنده شدم باز بس که شما بزرگوارید. راستش اون دو فال رو بیش از فالهای دیگه دنبال می کردم نه اینکه البته بخوام از اونای دیگه ایراد بگیرم برای همین برام جالب بود که دقیقا همونهایی که ترجیح می دادم همیشگی باشه باید منتقل بشه به جاهایی که اصلا سر نمیزنم. البته عذرخواهی می کنم که به خودم اجازه جسارت دادم چون به هر حال سایت شماست و حق طبیعیتون که هرگونه که دوست دارید مطالبتون رو قرار بدین. منظور از فالهای ۱ و ۲ اون فالهای روزانه و هفتگی به غیر از ویکی مستر بود.باز… بیشتر بخوانید »

سولماز

با سلامی دوباره

عاااااااااااااااااااااالی بود واقعا! انتظارش رو نداشتم موارد مورد نظر رو اونجا ببینم و واقعا ذوقزده شدم! بارها و بارها از لطف و محبت همیشگیتون باید سپاسگزاری کرد که تا این اندازه به خواسته های بازدیدکننده ها تون اهمیت میدین.

خواهش می کنم دوست عزیز. رضایت تک تک شما دوستان برای ما مهمه.

مهشید

آره آره
دقیقاهمینطوره.
اینقدرخوب جواب میدین که آدموشرمنده میکنید.

shasal

سلام و تشکر از به روزسانی مطالب
سوالم این هست که چرا فال هفتگی 2 و فال مجله موفقیت رو حذف کردید از سایت؟؟؟؟مطالبشون جالب توجه بود.
اینجوری که داره پیش میره تمامی فال های جالب حذف میشن.
بقیه فال های ارایه شده جالب توجه نیستن

سلام دوست عزیز پورتال رنگی

اونها در توییتر و فیس بوک تاروت رنگی منتشر میشن.

امیدوارم روزهای رنگی با ما داشته باشید

پرستو

این فال عالیه…کاملا درسته..ممنون از شما

مژگان

سلام
چرا فونت فالها اینقدر کوچکه ؟؟؟ قبلا این مشکل رو نداشت … ممنون میشم پیگیری کنید

سلام دوست خوبم تغییری در فونتها داده نشده

لیدی

چی بگم والا انگار فالتون جن داره همش راسته.دیوونه شدم به خدا

charming

سلام خیلی وقته این فال رو دنبال میکنم بعضی وقتا انگار با آدم حرف میزنه اصلا، واقعا عالیه ???…ولی متأسفانه امروز متوجه شدم فرمت همیشگی اش رو نداره قبلا اول توصیه عاشقانه بود آخرش هم توصیه اقتصادی اون موقع خیلی خوبو درست بود اگه ممکنه بازم همون فال رو بذارید ممنون میشم، اگرم کلاً عوض کردین منبع رو لطفا بهم بگین کجا میتونم پیداش کنم خیلی مهمه واسم ممنون

مونا

من نزديك يك سال و نيمه از مطالب سايتتون استفاده ميكنم ممنون كه به روز هستيد ولي اين بخش فالتون واقعا تكراريه
امروز داشتم فال متولدين بهمن رو ميخوندم واقعا هموني بود كه شايد يه ماه پيش خوندم.

سلام خدمت شما دوست عزیز. این فال اختصاصی ما نیست. امیدواریم بتونیم یه منبع خوب برای جایگزین کردن پیدا کنیم.

فاطمه۱۹۹۹

مرسی از بابت فال های خوبتون کاش فال مخصوص متولدین۱۰فروردین رو داشنین

خواهش می کنم دوست عزیز. متاسفانه این صفحه روزانه ویرایش شده و فالهای قبلی موجود نیست

مرجانه

سلام
چند وقتيه ك متاسفانه دسترسي ب فال هاي مختلف امكان پذير نيست و با كليك روي هر يك از فايل هاي ذيل ، صفحه تلگرم باز ميشه
اگه لطف بفرمايبن و اين مشكل رو برطرف كنين سپاسگزار ميشم

ladi

واي چ وحشتناك درسته اي خداااا..

Mehrnoosh

صبح ک خوندم فک نمیکردم درست باشه ولی الان ک خوندم دقیقن درست بود
عالی بود ممنون

بنده خدا

پ چراواس من اشتباه؟؟؟

سعید

خیلی دستتون درد نکنه
خیلی خسته نباشید ولی خداوکیلی با یه عشقی میام فال بخونم آپدیت نیست. بابا فالتون رو دوست داریم
آپدیتش کنید دیگه لطفا

سلام خدمت شما دوست عزیز. سلامت باشید. در ایام ماه رمضان فالها سحر آپدیت میشن.