معنی express

لغات زبان انگلیسی ۲۳ آذر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی express

express = بیان کردن / ابراز کردن


مثال برای کلمه express :

Bil is not afraid to express his opinions

بیل برای بیان کردن نقطه نظراتش ترسی ندارد.


معانی دیگر کلمه express :

اظهار داشتن / ادا کردن / سریع السیر / صریح / روشن / سریع


ترجمه و معنی کلمات مشابه express

expression = بیان / تجلی / ابراز / کلمه بندی / سیما
expressionless = قیافه ناگویا
expressive = رسا / پرمعنی / حاکی / اشاره کننده / مشعر
expressly = صریحا / فورا
expressway = تندراه / شاهراه مخصوص وسایط سریع السیر

 
express
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com, a222.org)

برچسب ها