معنی smoke

لغات زبان انگلیسی ۲۶ آذر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی smoke

smoke = دود


مثال برای کلمه smoke :

Cigarette smoke contains a lot of harmful chemicals

دود سیگار حاوی مقدار زیادی مواد شیمیایی مضر می باشد.


معانی دیگر کلمه smoke :

مه غلیظ / استعمال دود / استعمال دخانیات / دود کردن / دود دادن / سیگار کشیدن


ترجمه و معنی کلمات مشابه smoke

smoke out = بیرون راندن (از مخفی گاه بوسیله دود)
smoke proof = غیر قابل نفوذ دود / ضد دود
smoke screen = پرده دود / موجب تاریکی و ابهام
smokeable (smokable) = قابل تدخین / دود شدنی / دود کردنی / دود دادنی
smokechaser = مامور آتش نشانی جنگل
smokehouse = دودخانه ، محل دود دادن گوشت ماهی و پوست دباغی و غیره
smokeless = بی دود

 
smoke
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com, a222.org)

برچسب ها