آموزش زبان تاروت رنگی بایگانی - پورتال رنگی

حرف تعریف The در زبان انگلیسی

حرف تعریف The در زبان انگلیسی

ارسال شده در ۱۳ آذر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

حرف تعریف The در زبان انگلیسی حرف تعریف The حرف تعریف بوده و دارای سه معنی است.( را,که ,کسره) حرف تعریف the در انگلیسی گاهی استفاده میشه وگاهی هم نه I eat apple. I eat the apple. I eat the apple ...

معنی describe

معنی describe

ارسال شده در ۰۸ آذر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی describe : [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2015/11/DESCRIBE.mp3"][/audio] describe = توصیف کردن مثال برای کلمه describe : Can you describe the climate of your city? آیا می توانید آب و هوای شهرتان را توصیف کنید؟ معانی دیگر کلمه describe : شرح دادن / وصف کردن   (منبع: ...

transportation

transportation

ارسال شده در ۰۸ آذر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی کلمه transportation : [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2015/11/transportation.mp3"][/audio] transportation = حمل و نقل مثال برای کلمه transportation : The city needs to improve its public transportation system شهر نیاز دارد تا سیستم حمل و نقل عمومی اش بهتر شود. معانی دیگر کلمه transportation ...

تعریف جمله و ساختار آن در زبان انگلیسی

تعریف جمله و ساختار آن در زبان انگلیسی

ارسال شده در ۰۵ آذر ۱۳۹۴ یک دیدگاه

گرامر درس اول - تعریف جمله و ساختار آن در زبان انگلیسی: جمله در زبان انگلیسی از ساختار مشخصی پیروی میکند که با جساختار جمله در فارسی متفاوت میباشد. تعریف جمله: جمله در زبان انگلیسی به یک ...

keen

keen

ارسال شده در ۰۵ آذر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی کلمه keen [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2015/11/Keen.mp3"][/audio] keen = تیز / حساس مثال برای کلمه keen : The butcher's keen knife cut through the meat چاقوی تیز قصاب داخل گوشت شد. My cat has a keen sense of smell گربه من حس بویایی قوی ...

expect

expect

ارسال شده در ۰۵ آذر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی expect : [audio ogg="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2015/11/Expect.ogg"][/audio] expect = انتظار داشتن مثال برای expect : You can't expect to learn a foreign language in a few months شما نمی توانید انتظار داشته باشید یک زبان خارجی را در چند ماه یاد بگیرید. معانی ...