آموزش گرامر بایگانی - پورتال رنگی

تصویر شاخص یافت نشد

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

ارسال شده در ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

زمان حال ساده در زبان انگلیسی تعریف و مشخصه زمان حال ساده در زبان انگلیسی: زمان حال ساده در انگلیسی = Simple Present Tense زمان حال ساده در انگلیسی : کاری است که به صورت عادی و تکرار ...

حرف تعریف The در زبان انگلیسی

حرف تعریف The در زبان انگلیسی

ارسال شده در ۱۳ آذر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

حرف تعریف The در زبان انگلیسی حرف تعریف The حرف تعریف بوده و دارای سه معنی است.( را,که ,کسره) حرف تعریف the در انگلیسی گاهی استفاده میشه وگاهی هم نه I eat apple. I eat the apple. I eat the apple ...

تصویر شاخص یافت نشد

افعال کمکی در زبان انگلیسی

ارسال شده در ۰۹ آذر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

افعال کمکی در زبان انگلیسی افعال کمکی معین : افعال کمکی (معین) افعالی هستند که بین فاعل و فعل اصلی می آیند و بعد از آنها to نمی آید به جز در used to ,ought to که ...

تعریف جمله و ساختار آن در زبان انگلیسی

تعریف جمله و ساختار آن در زبان انگلیسی

ارسال شده در ۰۵ آذر ۱۳۹۴ یک دیدگاه

گرامر درس اول - تعریف جمله و ساختار آن در زبان انگلیسی: جمله در زبان انگلیسی از ساختار مشخصی پیروی میکند که با جساختار جمله در فارسی متفاوت میباشد. تعریف جمله: جمله در زبان انگلیسی به یک ...